5 Easy Facts About Raahe DescribedA restaurant-pub with two hundred seats during the Kummatti district, noted for its karaoke evenings and Stay performances. It can even be reserved for personal happenings which include wedding day parties, organization occasions etc. 

Tämä artikkeli käsittelee Suomen kaupunkia. Sanan muita merkityksiä on erillisellä täsmennyssivulla.

Raahen museo on vuonna 1862 Carl Robert Ehrströmin perustama meriaiheinen museo, joka sijaitsee Raahen keskustan tuntumassa Pikkulahden rannalla. Se on myös suomen vanhin yliopistojen ulkopuolinen museo. Museo siirtyi 1900-luvun alussa toimimaan nykyiselle paikalleen Raahen tulli- ja pakkahuoneen rakennukseen, joka on valmistunut 1848.

Alueen metsät ovat osin soistuneita kuusi- ja mäntymetsiä. Rannikoilla kasvaa sankkoja leppäpensastoja sekä tyrniä. Merenrennoilla on laajahkoja rantaniittyjä, joilla on muun muassa Jäämeren rannikon kasviharvinaisuuksia, kuten ruijanesikko ja vihnesara.

Kaupungin asemakaavan on piirtänyt maanmittari Claes Claesson 1600-luvulla. Asemakaava noudatti alun perin suurvalta-ajan ihanteita ja oli säännönmukainen renessanssiruutukaava, joka oli jaettu kuuteen kortteliin.

References in periodicals archive ? Konecranes has gained an purchase for two heavy-responsibility industrial cranes capable of dealing with molten steel from SSAB Europe, owing for delivery in Q2 2016 at SSAB's metal mill in Raahe, Finland.

Raahen rautatieasema poistettiin henkilöliikenteen käytöstä 1980-luvulla ja lipunmyynti lopetettiin 2000-luvun alussa. Nykyisin aseman kautta kulkee ainoastaan tavaraliikennettä. Raahen ratapihalla on kolme junaliikenteen käytössä olevaa raidetta ja viisi kuormaus- ja purkausraidetta.

Raahen a fantastic Video seudun kunnat Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki hoitavat yhteisesti koko seudun joukkoliikenteen. Joukkoliikenne suunnittelussa on otettu huomioon seudun asuinalueiden nuorten ja vanhusten määrä, sekä alueen oppilaitosten ja julkisen puolen Raahe rakennusten sijaintipaikat. Paikallisliikennettä ajetaan Raahessa ja seutuliikennettä muissa ympäröivissä kunnissa.

The map beneath demonstrates the Locations and origins of ships passing in the Port of Raahe. Additional detailed info can be found at Arrivals and departures.

In 2011 Ruukki released new solution, an Electricity panel which helps you to Increase the Vitality ranking of buildings and opened get more info a gross sales Workplace in Mumbai.

According to the new system Ruukki began to focus on Specific steel merchandise and around the solutions firms in the construction and engineering industries. Ruukki executed demanding design and engineering projects throughout the world.[four]

Raahe-opisto on Raahen kaupungin omistama yleissivistävää opetusta järjestävä oppilaitos jonka toiminta-alueena on Raahen kaupunki, Pyhäjoen kunta website ja Vihannin kunta. Kolmen päätoimisen opettajan ja rehtorin lisäksi opistolla toimii noin 114 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

Determination of lead in contaminated soils by graphite furnace atomic absorption spectrometry for environmental danger assessment/Grafiitkuvetiga aatomiabsorptsioonspektromeetriline plii maaramine saastunud muldades keskkonnariski hindamiseks

Alkuperäinen ruutukaava on nähtävillä hyvin säilyneessä Vanhan Raahen kaupunginosassa, jonka alue on suojeltua puukaupunkimiljöötä.[11] Keskustan vanhat rakennukset a cool way to improve ovat suurelta osin puisia, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia kuten Raahen Yhdyspankin entistä toimitaloa ja Raahen keskuskoulua.[sixteen]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 Easy Facts About Raahe Described”

Leave a Reply

Gravatar